Bilder från arbeten vi gjort

Arkeologigrävning Eds allé
Arkeologigrävning Eds allé
Arkeologigrävning Eds allé
Arkeologigrävning Eds allé
Arkeologigrävning Eds allé
Schaktning i Åkeshov
Schaktning i Åkeshov
Schaktning i Åkeshov
Schaktning i Åkeshov
Schaktning i Åkeshov
Anläggningsarbeten Lantz Järn och Metall Sollentuna
Anläggningsarbeten Veidecke Annedal finplanering
Anläggningsarbete, Ledinge Säteri
Villagrunder
Tomtplaneringar
Infiltrationer
Husrivningar
Dammbyggen
Arkeologigrävning